เพลงเขมรปากท่อ เหล่ากอไทยทรงดำ วัฒนธรรมกระเหรี่ยง เสียงน้ำตกไทยประจัน แหล่งพันธุ์ไม้ผล ถิ่นคนน้ำใจงาม มากฟาร์มสุกร พระนอนเขาถ้ำทะลุ
>> เมนูหลัก << <<<< ...ภาพข่าวกิจกรรม... >>>>
หน้าแรก  
แผนที่อำเภอปากท่อ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์ พุทธพฤกษ์ มอบหมายให้ นายเอกธาดา จีนหลี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์/แผนปฎิบัติงาน งานโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตร
อัตรากำลัง อ่านต่อ
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร  
ข้อมูลสถาบันการเกษตร  
นางบุญสม งามเนตร
พืชเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์ พุทธพฤกษ์ เกษตรอำเภอปากท่อ 
เกษตรอำเภอปากท่อ
พยากรณ์อากาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมต้อนรับคณะทำงาน SC   
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ จังหวัดราชบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101ฯ >> ลิงค์สำนักงานเกษตร <<
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อ่านต่อ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
เศรษฐกิจพอเพียง   สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
อาสาสมัครเกษตร/ยุวเกษตร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์ พุทธพฤกษ์ เกษตรอำเภอปากท่อพร้อมด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ
สถาบันเกษตรกรดีเด่น น.ส.กันติญาดา เบ็ญพาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ติดตามงานโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ อ่านต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน   สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
การจัดการความรู้ (KM)   สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
คู่มือสำหรับประชาชน   สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
ข้อมูลการผลิตพืช เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พุทธพฤกษ์ เกษตรอำเภอปากท่อ สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง มอบหมายใหนายสุพรรณ์ สมหมาย นวส.ชำนาญการ ตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
ประวัติความเป็นมา กิจกรรม โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
  อ่านต่อ กรมส่งเสริมการเกษตร
    กรมปศุสัตว์
    กรมการข้าว
  เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นายจีระศักดิ์วิเศษสมบัติหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กรมพัฒนาที่ดิน
  นายวิชัย พรมอยู่ นวส.ชำนาญการ นายกิตติทัต ส่องสว่าง นวส.ชำนาญการ
  พร้อมด้วย นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี  ข่าวเตือนการระบาด
  อ่านต่อ หนอนหัวดำมะพร้าว
    แมลงนูนหลวงในไร่อ้อย
    ด้วงหนวดยาวในไร่อ้อย
     
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์ พุทธพฤกษ์ มอบหมายให้ นายเอกธาดา  จีนหลี  
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101  
  ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  
  อ่านต่อ  
     
    ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง  
    <<<< ...ข่าวประชาสัมพันธ์...>>>>>  
     
   
   
   
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง...  
     
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
หมู่ 4 ถ.ปากท่อ-สมุทรสงคราม ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทร./โทรสาร 0-3228-1255
E-mail : rab_paktho@doae.go.th
 
นางสาวอนุสรา รุจจารี ผู้ดูแลเว็ปไซด์
 
       
free hits counter
free hits counter