เพลงเขมรปากท่อ เหล่ากอไทยทรงดำ วัฒนธรรมกระเหรี่ยง เสียงน้ำตกไทยประจัน แหล่งพันธุ์ไม้ผล ถิ่นคนน้ำใจงาม มากฟาร์มสุกร พระนอนเขาถ้ำทะลุ
>> เมนูหลัก << <<<< ...ภาพข่าวกิจกรรม... >>>>
หน้าแรก  
แผนที่อำเภอปากท่อ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายนคร ศิวิลัย ปลัดอาวุโส อำเภอปากท่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ พร้อมคณะกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ยุทธศาสตร์/แผนปฎิบัติงาน อำเภอปากท่อ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อัตรากำลัง อ่านต่อ
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร  
ข้อมูลสถาบันการเกษตร  
นางบุญสม งามเนตร
พืชเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นางบุญสม งามเนตร เกษตรอำเภอปากท่อ
เกษตรอำเภอปากท่อ
พยากรณ์อากาศ ได้ตรวจติดตามแปลงเรียนรู้เรื่องการผลิตสับปะรดตามระบบ GAP  
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปี 2561 >> ลิงค์สำนักงานเกษตร <<
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อ่านต่อ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
เศรษฐกิจพอเพียง   สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
อาสาสมัครเกษตร/ยุวเกษตร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นางบุญสม งามเนตร เกษตรอำเภอปากท่อ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ
สถาบันเกษตรกรดีเด่น มอบหมายให้ นางสาวชุติมา อาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวที สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ชุมชนครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ่านต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
การจัดการความรู้ (KM)   สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
คู่มือสำหรับประชาชน   สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
ข้อมูลการผลิตพืช เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางบุญสม งามเนตร เกษตรอำเภอปากท่อ สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง

การจัดซื้อจัดจ้าง

มอบหมายให้ นายเอกธาดา จีนหลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา
ประวัติความเป็นมา จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  
  อ่านต่อ กรมส่งเสริมการเกษตร
    กรมปศุสัตว์
      กรมการข้าว
    กรมพัฒนาที่ดิน
   
    ข่าวเตือนการระบาด
    หนอนหัวดำมะพร้าว
    แมลงนูนหลวงในไร่อ้อย
    ด้วงหนวดยาวในไร่อ้อย
      โรคเน่าคอดิน
    โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง
    ด้วงงวงมะพร้าวและด้วงไฟมะพร้าว
    หนอนเจาะฝักถั่ว
     
     
    ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง  
    <<<< ...ข่าวประชาสัมพันธ์...>>>>>  
     
   
   
   
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง...  
     
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
หมู่ 4 ถ.ปากท่อ-สมุทรสงคราม ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทร./โทรสาร 0-3228-1255
E-mail : rab_paktho@doae.go.th
 
นางสาวอนุสรา รุจจารี ผู้ดูแลเว็ปไซด์
 
       
free hits counter
free hits counter